""

MG游戏

高级班页面 » 高级页

高级页

     高级销售:

          1。 高级肖像:

                    ·       19年3月26日
                    ·      
$ 20日 - 支付办公室(为了截止19年4月29日)
        

          2。 高级运动衫:

                     ·      
$ 35 - 交付定于19年11月20日(一些额外的
                       可供购买 -  有限的尺寸可供选择,
 请参阅夫人。乌尔巴赫)。
 
           3。 舞会竞价:舍伍德乡村俱乐部
                     ·       出售 - 19年4月30日 - 19年5月8日。
                     ·      
$ 165 /人
                     ·      
为了购买舞会投标,必须
                                有合同,所有批准
                                19年5月8日之前完成。

                     ·      
请参考高级信(预计在2019年4月) 
                                有关详细信息和说明?

                    
                                4。 高级日落: 周一,5月20日(下午5:00 - 下午8:00)
                            参考下面所附传单。

           

2。